ProgDVB 7.45.8

ProgDVB 7.45.8

ProgDVB Software – 19,2MB – Freeware
ra khỏi 60 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
ProgDVB từ xa cho phép điều khiển của bạn ProgDVB từ PocketPC của bạn. ProgDVB từ xa bao gồm hai phần: - ProgDVB pluging - máy chủ - ProgDVB từ xa cho PocketPC - khách hàng ProgDVB pluging là pluging, phù thủy tải với phần mềm ProgDVB. Nó nhận được lệnh từ ProgDVB từ xa cho PocketPC qua mạng (TCP/IP) và xử lý lệnh này. Ngoài ra, ProgDVB pluging cho phép thêm và quản lý ưa thích kênh danh sách. Chuyển giao này ưa thích để ProgDVB từ xa cho phần mềm PocketPC khi nó kết nối với pluging. ProgDVB từ xa cho PocketPC là phần mềm cho PocketPC. Nó gửi của người dùng lệnh để pluging ProgDVB từ xa qua mạng (TCP/IP) ProgDVB từ xa sử dụng để giao tiếp mạng (giao thức TCP/IP). Nó có thể làm việc thông qua mạng không dây, như Bluetooth (TM) mạng hay như là mạng WiFi.

Tổng quan

ProgDVB là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi ProgDVB Software.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ProgDVB là 7.45.8, phát hành vào ngày 23/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007.

ProgDVB đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 19,2MB.

Người sử dụng của ProgDVB đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ProgDVB!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có ProgDVB cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản